Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers pour analyser nos services. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations ICI

Admet les offres

CUYNERA (LA ) CATALANA ó sia reglas útils, facils, seguras y económicas per cuynar bé. 1880-1884


Nombre des éléments : 1

État du lot: Normal (avec des signes d'utilisation normale)

CUYNERA (LA ) CATALANA ó sia reglas útils, facils, seguras y económicas per cuynar bé. Escullidas dels autors que millor han escrit sobre aquesta materia.

Imp. de Torras. Sant Gervasi, 1880, 1887, 1886 i 1884. 15,5 cm. 4 quaderns: (I) 85 pàg., 1 f. (II) 93 pág. 1 f. (III) VII-85 pàg. 1 f. (IV) 4 f., 104 pàg. Il·lustr. amb gravats en el text. Enq. en un volum en mitja pell, recent, tall superior pintat. Restauració al marge de la pàg. 63-64. Estrip al marge superior del full VII del quadern tercer.

* L'últim quadern és: Suplement á la cuynera catalana, ó sia tractat de rebosteria, ab lo qual y los tres antecedents. Tindran los cochs y cuyneras una completa instrucció para desempenyar ab economia y expedició lo seu ofici tan important. Se explican en ell los varios modos de compondre pastas, empanadas, confituras en sech y en liquit, pastillas, tauletas, bescuits, torrons, licors, etc.

Gastronomia .

Association Ibérique des Libraires Anciens (AILA) Association Ibérique des Libraires Anciens (AILA)
avatar PFC
À partir de 16/02/2007
Espagne (Barcelona)
Vendeur enregistré en tant que professionnel.