I EXPOSICIÓN FILATELICA DE BARACALDO 1981


8 fotos I EXPOSICIÓN FILATELICA DE BARACALDO 1981 (Sellos - España - Juan Carlos I - Desde 1.975 a 1.985 - Cartas)

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    Caj 18