CURS DE GEOLOGIA 1905 NORBERT FONT Y SAGUE DINAMICA Y ESTRATIGRAFICA APLICADA A CATALUNYA  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    Pròleg de Lluí M. Vidal. Imp. Thomas. Barcelona, 1905,. 18 cm. XV-481 pàg., 1 f. Profusio. il.lustracions. amb 305 figs. i fotografies en el text. Enq. tela edit.