Bilbao


2 fotos BILBAO (Postales - España - País Vasco Moderna (desde 1940))

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    Postal de Bilbao ca 75 a