EL COYOTE Nº 2, EXTRA. ORIGINAL DE CLIPER


2 fotos EL COYOTE Nº 2, EXTRA. ORIGINAL DE CLIPER (Tebeos y Comics - Cliper - El Coyote)

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    Es el nº Extrordinario, el de 4 pesetas, el de J. Mallorquí.