la guerra civil española en sellos de correos, zumalacárregui, 4 sellos  • Éléments: 1

    État: Bon (très peu de signes d'utilisation)


    el sobre no se corresponde con los sellos