SANTANDER a MADRID. 1853.


2 fotos SANTANDER A MADRID. 1853. (Filatelia - Sellos - Prefilatelia)

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    Bonita carta texto integro ver foto adicional