Italia.Prefilatelia. 18653 Carta circulada con la marca ANCONA  • État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    1865.Carta prefilstelia circulada desde Ancona a Mazerata con la marca ANCONA