SOBRE CIRCULADO DE ÁVILA A CANGAS DE ONÍS (ASTURIAS). CENSURA MILITAR. IMPRESOS • Éléments: 1

  État: Bon (très peu de signes d'utilisation)


  Sobre circulado con Censura Militar de Ávila.

  Sello de 2 cts de impresos.

  Al dorso llegada -mal estampada-

  Bien conservado.