1937, FRONTAL CIRCULADO CON CENSURA MILITAR DE BARRUELOS, MARCA BANDERA DEL FRENTE DE NAVARRA  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    1937, FRONTAL CIRCULADO CON CENSURA MILITAR DE BARRUELOS, MARCA BANDERA DEL FRENTE DE NAVARRA