1875 Alfonso XII, carta de Barcelona a Reus, Edifil nº 154 y 164  • Éléments: 1 carta completa

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    21 diciembre