FOTO DE ESTUDIO DE MILITAR FOTOGRAFO RENOM. BARCELONA TIPO POSTAL 8 X 13,5 CM (APROX)


3 fotos FOTO DE ESTUDIO DE MILITAR FOTOGRAFO RENOM. BARCELONA TIPO POSTAL 8 X 13,5 CM (APROX) (Fotografía Antigua - Albúmina)

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)