fotografia de estudio - fotografo miguel g. martinez - zaragoza


2 fotos FOTOGRAFIA DE ESTUDIO - FOTOGRAFO MIGUEL G. MARTINEZ - ZARAGOZA (Fotografía Antigua - Tarjeta Postal)

  • État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    fotografia de los años 20

    14 x 9 cntº