IGUALADA OCTAVILLA CAMPANYA D'AGITACIO I PROPAGANDA DE CARA AL FRONT POPULAR ANTIFEIXISTA PSUC UGT


2 fotos IGUALADA OCTAVILLA CAMPANYA D'AGITACIO I PROPAGANDA DE CARA AL FRONT POPULAR ANTIFEIXISTA PSUC UGT (Militar - Guerra Civil Española)

  • Éléments: 1

    État: Certain défaut


    CAMPANYA D'AGITACIO I PROPAGANDA DE CARA AL FRONT POPULAR ANTIFEIXISTA I A LA UNITAT PROLETARIA ORGANITZADA PELS COMITES COMARCALS DEL PSUC I UGT DE LA COMARCA D'ANOIA, IMP. COL·LECTIVITZADA UGT, IGUALADA 1938, 32 X 21 CM, SEÑALES DE USO