Carnet de la UGT Sindicat de Treballadors d'Oficines. 1938. Guerra Civil. Con fotografía.


2 fotos CARNET DE LA UGT SINDICAT DE TREBALLADORS D'OFICINES. 1938. GUERRA CIVIL. CON FOTOGRAFÍA. (Militar - Guerra Civil Española)

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    Carnet de la UGT Sindicat de Treballadors d'Oficines. 1938. Guerra Civil. Con fotografía.

     

    ID card of the UGT Union Treballadors Office. 1938 Spanish Civil War. With photography.