MEDALLA MEDALLITA TIPO MONEDA ESTADOS UNIDOS 1944 LIBERTY


2 fotos MEDALLA MEDALLITA TIPO MONEDA ESTADOS UNIDOS 1944 LIBERTY (Numismática - Medallería - Temática)

  • Éléments: 1

    État: Bon (très peu de signes d'utilisation)


    EXACTAMENTE EL LOTE DE LA FOTO