1846, PROHIBICION EXACCIONES ILEGALES A LOS PRESOS DE LA CARCEL DE ESTEPA, FIRMA MELCHOR ORDOÑEZ  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    1846, PROHIBICION EXACCIONES ILEGALES A LOS PRESOS DE LA CARCEL DE ESTEPA, FIRMA MELCHOR ORDOÑEZ