Enciclopedia periodística de Sánchez Asensio. Tomo I  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    Excma. Diputación provincial de Cáceres. Servicios culturales. Cáceres, 1950. 24,5 cm. Tomo I. 400 pp.