ESTUDIS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES/LIII. HOMENATGE A JOSEPH GULSOY 1  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    Una nova carta del jesuïta Jaume Puig (Josep M Llobet); sobre el lèxic de l´obra teatral d´Àngel Guimerà (Jordi Ginebra); Els brivons i el pare dels òrfens (Germà Colón Domènech), etc. 256 pág