POÉTICAS CATALANES D'EN BERENGUER DE NOYA Y FRANCESCH DE OLESA. 1909.


2 fotos POÉTICAS CATALANES D'EN BERENGUER DE NOYA Y FRANCESCH DE OLESA. 1909. (Libros antiguos (hasta 1936), raros y curiosos - Literatura - Poesía)

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    Ed. Gabriel Llabrés y Quintana. Santander, 1909. 17 cm. XXXIII-103 pág. Parcialment intons. Edició numerada de 50 exe. (ex.43) en paper de fil.