Postal modernista ilustrada por Mario Borgoni: Prestito Nazionale, Italia  • Éléments: 1

    État: Bon (très peu de signes d'utilisation)


    Sin circular