Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers pour analyser nos services. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations ICI

1929 TARJETA POSTAL Rebut de L´Obra del ”Cançoner Popular de Catalunya” per Sebastià Farnés i Badó


 • Éléments: 1

  État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


  1929

  TARJETA POSTAL

  Acuse Rebut

  DEL:

  de l´Obra "Cançoner Popular de Catalunya" del volum II

  PER:

  SEBASTIÀ FARNÈS I BADÓ ..DEL "CANÇONER POPULAR DE CATALUNYA"(escrit i firmat de puny i lletra)

  BARCELONA 19 de Febrer de 1929 

  segell 15 cts. de Alfonso XIII

  140 x 90 mm. aprox. 

  ++++++++++++++++++++++++++++++

  Sebastià Farnés i Badó (Sant Feliu de CodinesVallès Oriental15 de juliol de 1854 - Barcelona5 de gener de 1934) fou un advocattaquígrafescriptor i folklorista català. Es va especialitzar en el camp de la paremiologia catalana. Fou avi de l'escriptora Maria Aurèlia Capmany i FarnésVa néixer en el si d'una família il·lustrada de negociants i petits propietaris menestrals de Sant Feliu de Codines. Va ser el fill petit del matrimoni entre Miquel Farnés i Emerenciana Badó Poses, els quals van tenir cinc fills: Carmen, Maria, Dolors, Miquel i Sebastià Farnés i Badó. Quan la seva mare va enviduar, es va casar amb el seu cunyat Joan, germà del seu marit, que també havia enviudat i que ja tenia deu fills de l'anterior matrimoni, entre ells: la Josepa, el Joan i el Josep Farnés i Flaqué. D'aquest nou matrimoni entre la seva mare i el seu tiet, en Sebastià tingué 3 germanastres més, entre ells: Antoni i Emili Farnés i Badó

  Quan tenia 15 anys va anar a Barcelona, on va cursar les primeres lletres i els estudis de batxillerat al col·legi de Sant Lluís i els de Dret a la Universitat de Barcelona. L'any 1878 va obtenir la llicenciatura en Dret Administratiu i l'any següent la de Dret civil i Dret Canònic. Acabat de llicenciar, es va traslladar a Madrid, on va seguir els cursos de doctorat. Va exercir durant deu anys la seva professió d'advocat i s'ocupà sobretot d'afers criminals. Després d'exercir com a advocat, es va dedicar a la taquigrafia on va realitzar importants aportacions, la cultura popular, el folklore català, especialment en el camp de la paremiologia. El 30 d'octubre de 1882 es va casar a Arbúcies, amb l'arbucienca Rosa Pagès Jover (1856-1902). El matrimoni va tenir quatre filles: Maria, Clemència, Julita i Mercè Farnés i Pagès.

  Va viure al seu pis del carrer de Ronda de Sant Pere de la ciutat de Barcelona amb les seves filles Maria, Mercè i Julita, i durant un temps, del 1915 fins l'estiu de 1919, va estar vivint al pis amb la seva filla Maria, el seu gendre Aureli Capmany i Farrés i la seva neta Maria Aurèlia Capmany i Farnés, fins que va traslladar la seva residència a Canet de Mar. Formà part de l'equip dels fundadors de l'Orfeó Català, la Lliga de Catalunya i la Unió Catalanista.

  Durant la seva joventut va ser un important pensador polític en el camp del catalanisme, sobretot entre 1886 i 1893 convertint-se en una de les figures cabdals del nacionalisme català de l'època, i com a catalanista, el Foment Catalanista i l'Associació de Propaganda Catalanista. També formar part com a membre destacat de l'entitat catalanista el Centre Catalá i del grup polític de la Unió Catalanista, com també fou mantenidor dels Jocs Florals de Barcelona els anys 1890 i 1891, així com secretari i bibliotecari del Centre Català. Fundà L'Arc de Sant Martí, setmanari catalanista publicat al poble de Sant Martí de Provençals (1884-1892) –del qual fou redactor– i col·laborà en les publicacions Diari CatalàLa RenaixensaLa Veu de CatalunyaRevista de CatalunyaLa Ilustració Catalana i Lo Pensament Català, entre altres. Publicacions que el convertiren en un dels primers teòrics del catalanisme polític, tot i que des de plantejaments vuitcentistes Cessà, gairebé del tot, la seva activitat política a partir de 1893, per dedicar-se al folklorisme català.

  Durant el període que va exercir com a inspector de biblioteca i arxiver del Foment del Treball Nacional, el 1914 traduí el sistema de Classificació Documental de Brussel·les i l'aplicà per primer cop al país.També, en aquesta entitat, exercir de oficial primer de secretaria.

  Com a taquígraf, fou deixeble del doctor Josep Balari i Jovany, seguidor del sistema Garriga i fou un dels impulsors de la taquigrafia, on va realitzar importants aportacions en aquest camp. Al 1914 va fundar l'Institut Taquigràfic de Barcelona, el qual va presidir. Va ser professor de taquigrafia al Foment del Treball Nacional, i també va col·laborar en la fundació a Madrid del Instituto Taquigráfico Español, del qual va ser secretari; com també ho va ser de la primera Corporación Taquigráfica del sistema Garriga establerta a Espanya. Va ser redactor taquigràfic del diari La Vanguardia de Barcelona, on per primera vegada va aplicar al 1895 la taquigrafia a la recepció de les conferències telefòniques de premsa. Va ocupar, des de la seva creació, la càtedra de taquigrafia a l'Ateneu Obrer de Badalona. Fundà i presidir la “Revista Taquigràfica” i va publicar diversos llibres i manuals sobre aquesta especialitat com: el Diccionario de taquigrafía según el método Garriga (1889). Curso teórico de Taquigrafía castellana (1911), Estudios de homografía del sistema Garriga (1914) i Taquigrafia catalana segons el mètode Garriga (1931). Va exercir com a taquígraf oficial a l'Exposició Universal del 1888. i com a personal administratiu de l'Exposició Universal, també va fer tasques al Registre General. La seva col·laboració en aquesta Exposició Universal li va valer la medalla de plata, així com uns elogis especials per part del Comitè Executiu.

  Destacà en la defensa de l'escola catalana que entenia com a dret col·lectiu. En aquesta línia publicà l'any 1891 La reivindicació del llenguatge en l'ensenyança primària. Una monografia que significà una fita en el procés d'aixecar una escola basada en la llengua i la cultura del país i va servir per crear un dels primers documents sobre el procés de normalització de l'aprenentatge del llenguatge català a les escoles.

  Com a folklorista, que es dedicà a partir de 1893 un cop abandonà la política, es centrà en les rondalles, però sobre tot, es va especialitzar en el camp de la paremiologia. Les seves investigacions i recuperacions de les cançons i les tradicions orals populars catalanes el van portar a ser un dels escriptors i estudiosos capdavanters del folklore català, sent traduïdes al castellà totes les seves narracions, apòlegs, faules i llegendes. Una de les seves obres destacades va ser Narracions populars catalanes (1893), que fou traduïda al castellà per Antoni Rubió i Lluch. Va pertànyer a l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.

  Com a paremiòleg, es va convertir en el principal teòric de la paremiologia catalana. El seu gran interès per a aquest camp, que va mantenir al llarg de tota la seva vida, va culminar amb la publicació l'any 1913 del que seria la seva obra magna mes rellevant sobre paremiologiaParemiologia catalana comparada (volum I), un assaig del qual només pogué donar a conèixer el primer volum, i que restà inèdit la major part del temps, ja que no el va arribar a publicar en vida, fins que a l'any 1992, cinquanta-vuit anys després de la mort de Farnés, Columna Edicions publica una edició pòstuma en vuit volums.

  També va practicar l'excursionisme com a membre de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i del Centre Excursionista de Catalunya, tot i que no va destacar en aquest camp

 • Paiement tc Le vendeur accepte le Paiement tc.
  Méthode de paiement sécurisé et protégé, une passerelle intégrée de paiement par carte, rapide et efficace.


Informer sur ce lot