vera de bidasoa


2 fotos VERA DE BIDASOA (Postales - España - Navarra Moderna (desde 1.940))

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)