MURCIA. CARTAGENA. MONUMENTO A LOS HÉROES DE CAVITE.



  • Éléments: 1

    État: Bon (très peu de signes d'utilisation)


    MURCIA. CARTAGENA. MONUMENTO A LOS HÉROES DE CAVITE.

    Nº 11. EDICIONES FISA. ESCUDO DE ORO. A. SUBIRATS CASANOVAS.

    15cm. X 10,4cm. ESCRITA SIN CIRCULAR.