VINAROZ (Castellón) Postal No. 10. Iglesia Parroquial y Torre. Edita: ediciones T. Miralles (h.1950?


2 fotos VINAROZ (CASTELLÓN) POSTAL NO. 10. IGLESIA PARROQUIAL Y TORRE. EDITA: EDICIONES T. MIRALLES (H.1950? (Postales - España - Comunidad Valenciana Moderna (desde 1940))

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    VINAROZ (Castellón) Postal No. 10. Iglesia Parroquial y Torre. Edita: ediciones T. Miralles (h.1950? SIN CIRCULAR...