ONDA (Castellón) Postal No. 1008. Interior Iglesia Parroquial. Edita: ediciones Romero (a.1974)


2 fotos ONDA (CASTELLÓN) POSTAL NO. 1008. INTERIOR IGLESIA PARROQUIAL. EDITA: EDICIONES ROMERO (A.1974) (Postales - España - Comunidad Valenciana Moderna (desde 1940))

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    ONDA (Castellón) Postal No. 1008. Interior Iglesia Parroquial. Edita: ediciones Romero (a.1974)ESTA CIRCULADA...