TACO DE 20 POSTALES DE SANTUARI DE NTRA. SRA. DELS ANGELS. Fot. L. Rosin.


7 fotos TACO DE 20 POSTALES DE SANTUARI DE NTRA. SRA. DELS ANGELS. FOT. L. ROSIN. (Postales - España - Cataluña Antigua (hasta 1939))

  • Éléments: 1

    État: Bon (très peu de signes d'utilisation)


    TACO DE 20 POSTALES DE SANTUARI DE NTRA. SRA. DELS ANGELS.  Fot. L. Rosin.

    Estado: Bueno, pocas señales de uso.