TOLEDO-NOCHE TOLEDANA-POSTAL FOTOGRAFICA-VER REVERSO-(60.247)


2 fotos TOLEDO-NOCHE TOLEDANA-POSTAL FOTOGRAFICA-VER REVERSO-(60.247) (Postales - España - Castilla La Mancha Antigua (hasta 1939))

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    ESTADO TAL COMO SE APRECIA EN LAS IMAGENES