MELILLA. Postal Vista General desde el Mar. Edita: Foto Peso Melilla (h.1920?)


2 fotos MELILLA. POSTAL VISTA GENERAL DESDE EL MAR. EDITA: FOTO PESO MELILLA (H.1920?) (Postales - España - Andalucía Antigua (hasta 1939))

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    MELILLA. Postal Vista General desde el Mar. Edita: Foto Peso Melilla (h.1920?) Fatigada