LINARES (Jaén) Postal No. 105 Hospital... edita: ediciones Arribas (h.1950?


2 fotos LINARES (JAÉN) POSTAL NO. 105 HOSPITAL... EDITA: EDICIONES ARRIBAS (H.1950? (Postales - España - Andalucia Moderna (desde 1.940))

  • Éléments: 1

    État: Normal (avec des signes d'utilisation normale)


    LINARES (Jaén) Postal No. 105 Hospital... edita: ediciones Arribas (h.1950?SIN CIRCULAR..